Clothing Phenomena

Kup legalne mp3 - dostępne wszystkie płyty!
 
 
15-08-2012 Premiera po latach! Klip do utworu "Wszystko dla nas"
Premiera po latach! Jako że ostatnio po raz pierwszy wydaliśmy na CD naszą trzecią płytę, postanowiliśmy również udostępnić klip nakręcony do tej płyty. Klip do utworu "Wszystko dla nas" z gościnnym udziałem Tozka pochodzi, tak zresztą jak cała płyta, z roku 2005.

PWRD ft. Tozk "Wszystko dla nas"

02-02-2012 Odsłuchy remix w utworów z reedycji "PierWszej RunDy"
Udostępniamy Wam na naszym kanale na YouTubie do odsłuchu wszystkie remixy z reedcji "PierWszej RunDy". Miłego słuchania!

Kliknij: Playlista "PierWsza RunDa Reedycja 2CD" Remixy

02-12-2011 Promo-film do utworu "O 180 stopni obrót"
Wraz z premierą (03.12.2011) reedycji pierwszego albumu PWRD "PierWsza RunDa" prezentujemy nowy promo-film obrazujący utwór "o 180 stopni obrót", w którym to cofamy się do czasów powstania zespołu i pokazujemy część jego historii. Jest to szczególna gratka dla tych, którzy interesują się początkami hip hopu w Polsce, a zwłaszcza korzeniami tej muzyki w Białymstoku. W promo-video zobaczyć można bowiem kilka pamiątek z historycznych wydarzeń jakie miały miejsce w czasach, gdy rap był w Polsce nowością...

"O 180 stopni obrót (Krzywy 43 Stopnie Remix)"

07-11-2011 Klip do utworu "Nie Czas Odchodzić"
PWRD i KnockOut Records przedstawiają kolejny klip z nadchodzącej reedycji płyty "PierWsza RunDa". W ubiegłym tygodniu większość z nas wspominała zmarłych, a niektórzy wspominali również z pewnością wiele znakomitych postaci związanych ze światem hip hopowym, których już z nami nie ma. PWRD w swoim nowym klipie zrealizowanym do utworu "Nie Czas Odchodzić (remix: Krzywy 43 Stopnie)" oddaje hołd wszystkim tym, którzy odeszli od nas przedwcześnie. Remix do którego zrealizowano klip pochodzi z dwupłytowej reedycji albumu "PierWsza RunDa", która jest już dostępna jako preorder pod tym linkiem. Od 3 grudnia płytę będzie można również nabyć w dobrych sklepach z płytami w całym kraju.

"Nie Czas Odchodzi (Krzywy 43 Stopnie Remix)"

23-10-2011 Klip do utworu "Obecna Chwila"
KnockOut Records i PWRD z dum prezentuj teledysk z nadchodz cej reedycji p yty "PierWsza RunDa". Video zosta o zrealizowane do utworu "Obecna Chwila" (Oztry solo) przez ekip Blood Simple Films z Bia egostoku. Go cinnie w refrenie swego g osu u yczy a utalentowana Karolina Klejzerowicz, a remix to dzie o Krzywego (43 Stopnie). Jednocze nie informujemy, e premiera 2-p ytowej reedycji albumu (jeden CD z p yt w wersji oryginalnej, drugi z utworami w remixach) odb dzie si 3 grudnia. Wi cej informacji na temat tego wydawnictwa ju wkr tce, a tymczasem zapraszamy do obejrzenia video.

"Obecna Chwila Wersja 2011"

01-10-2011 Zapowied klipu do utworu "Obecna Chwila"
Ju niebawem pojawi si klip do utworu "Obecna Chwila" z reedycji p yty "PierWsza RunDa". Sprawd cie zapowied !

Zapowied klipu do utworu "Obecna Chwila"

04-06-2011 Klip Fabu a ft. PWRD, HiFi Banda - "B kit i beton"
Prezentujemy Wam klip do utworu pochodz cego z nowej p yty Fabu y "Made in 2". Kawa ek jest now wersj naszego starego utworu "Tu gdzie b kit...".

Fabu a ft. PWRD, HiFi Banda - B kit i beton

15-04-2011 PierWsza RunDa Re-edycja: "Czekaj c na lato" - Fleczer remix
Prezentujemy kolejny remix z Re-edycji PierWszej Rundy wykonany przez Fleczera do utworu: "Czekaj c na lato" z go cinnym udzia em Piha i Tymiego.

Czekaj c na lato - remix

07-04-2011 "PierWsza RunDa Re-edycja 2011" - wyniki konkursu
Konkurs na remixy z p yty PWRD - "PierWsza RunDa" dobieg ko ca. Remixowanie p yty uznanej za klasyk trudna sztuka, jednak liczba zg osze przekroczy a nasze oczekiwania. Poziom produkcji sprawi , e mieli my nie lada zadanie wybieraj c zwyci zc w i wyr nionych. Po d ugich debatach wy onili my zwyci zc w z kt rych ka dy odbierze pe ny zestaw p yt PWRD oraz nagrod pieni n .

Oto lista 5-ciu najlepszych, kt rych remixy znajd si na Re-edycji "PierWszej RunDy":

Blaze - Na w a ciwych miejscach
Fleczer - Czekaj c na lato
Halun - Nie czas odchodzi
Meza - Pod naszymi oknami
Misha - My l o tobie

To jednak nie wszystko. Wybrali my 10-ciu producent w, kt rych remixy przypad y nam do gustu, ale ich utwory jednak nie pojawi si na re-edycji. Otrzymaj oni p yt "PierWsza RunDa" w nagrod , a s to:

Ado (DYHA)
JKB (O m j los jest gra)
Julu (Tu gdzie b kit)
Kamil Kieda (Tu gdzie b kit)
Kawaii (Gotowi na wszystko)
Maska (Nic wi cej)
MCR (My l o tobie)
Schizma (Pod naszymi oknami)
Siwyzdk (DYHA)
Szukis (Gotowi na wszystko)

Gwarantujemy wam, ze producenci kt rzy zg osili si do konkursu stan li na wysoko ci zadania. Mo ecie si o tym przekona sprawdzaj c jeden ze zwyci skich utwor w: "Nie czas odchodzi ".

PierWsza RunDa - Nie czas odchodzi (Halun remix)

15-03-2011 PierWsza RunDa konkurs na remixy
Czas konkursu dobieg ko ca. Dzi kujemy wszystkim, kt rzy wys ali nam swoje remixy. Teraz potrzebujemy troch czasu, aby wybra te najlepsze. Zatem cierpliwo ci...


13-02-2011 Re-edycja PierWszej RunDy konkurs!
PWRD powraca z re-edycj "PierWszej RunDy" i z tej okazji mamy przyjemno og osi KONKURS dla wszystkich uzdolnionych producent w. Wszystkie produkcje nagrodzone w nim znajd si na p ycie do czonej do oryginalnego wydania "PierWszej Rundy". To 2-p ytowe wydawnictwo jest jednocze nie odpowiedzi na zapotrzebowanie na oryginalne no niki debiutu PWRD (ca y nak ad zosta wyczerpany), a tak e ch "od wie enia" materia u tak aby mo na by o cieszy si nim na nowo. B dzie to r wnie swoista pr ba si mi dzy producentami, kt rzy zaczynali budowanie kultury Hip Hop w naszym kraju (w r d producent w albumu mi dzy innymi DJ 600V) a wschodz cymi gwiazdami dzisiejszej sceny. Aby wzi udzia w konkursie nale y pobra utwory z naszej strony z dzia u download w wersji a capella i wykona ich remixy, a nast pnie przes a je mailem na adres: projektwrd@wp.pl. Na remixy czekamy do 15 marca. Dla zwyciezc w przewidziane s atrakcyjne nagrody!!!

PierWsza RunDa - promowideo

05-02-2011 Rozpoczynamy odliczanie do konkursu...
PWRD szykuje w tym roku wiele niespodzianek. Poza nowym albumem, nad kt rym pracujemy na pe nych obrotach, przygotowujemy te co dla fan w PWRD w pe nym sk adzie, jeszcze z czas w PierWszej RunDy.
Oficjalnie rozpoczynamy odliczanie do konkursu, kt ry rozpocznie sie ju w przysz ym tygodniu. Wi cej szczego w ju wkr tce!
29-11-2010 S owa prosto z serca od Komy: "podpisano Koma"
Koma - podpisano Koma

12-11-2010 Prezentujemy nowy utw r do pos uchania:
Oztry - zabi wspomnienia

02-09-2010 PWRD powraca z nowymi utworami!
             97 dobrze pami tam                                                Dzi wiecz r

                
25-08-2010 Nowe utwory do pos uchania ju niebawem
Ju niebawem b dzie mo na pos ucha nowych utwor w: "97 - dobrze pami tam" oraz "Dzi wiecz r" pochodz cych z nowej p yty "niePoWtaRzalny sk aD".
03-04-2010 PWRD w sieci
Zapraszamy do sprawdzenia nas na:  >> youtube   >> facebook   >> nasza-klasa
11-10-2009 Nowa strona www.oztry.pl
Zapraszamy do odwiedzenia:  >> www.oztry.pl
24-05-2006 PraWda le y po RoDku - SONDA
Zag osuj na najlepszy utw r.  >> wyra opini
24-05-2006 PWRD - nowa p yta
D ugo zapowiadana, nowa p yta PWRD ...  >> czytaj
09-02-2005 Nasze nowe featuringi
Nasze nowe go cinne udzia y mo ecie us ysze na...  >> czytaj
28-07-2004 Nasze najpopularniejsze utwory w mp3
Udost pniamy Wam nasze najpopularniejsze utwory ...   >> czytaj
03-07-2004 ci gnij nowe mp3
Udost pniamy Wam do ci gni cia jeden z naszych nowych kawa k w...   >> czytaj
15-10-2003 PraWda le y po RoDku
Nowa p yta PWRD jest ju prawie sko czona...   >> czytaj
21-04-2003 Muzyka na stronie!
Na stronie mo na ju s ucha muzyki...   >> czytaj
17-04-2003 Trzecia p yta PWRD
Aktualnie przygotowujemy nasz trzeci p yt ...   >> czytaj
17-04-2003 Nowe utwory na sk adankach
Niedawno ukaza y si dwie sk adanki z naszym udzia em...   >> czytaj
17-04-2003 Ruszy a nowa stronka
Ruszy a nasza nowa stronka, na kt rej znajdziecie...  >> czytaj
17-04-2003 PozostaWi tRwa y laD
Od czerwca 2002 jest do dostania nasza druga p yta "PozostaWi tRwa y laD". 
 o nas  |   p yty  |   teksty  |   koncerty  |   galeria  |   kontakt  |   single  |   download  |   linki  |   sondy  |   ksi ga     1997 - 2003 P.W.R.D designed by AFP